MENÜYÜ KAPAT
GÜNEL HUKUK &
DANIŞMANLIK
BLOG
TÜKETİCİ MAHKEMESİ TATİL AMAÇLI GİDİLEN OTELDE HİJYEN KOŞULLARINA UYULMAMASI SEBEBİYLE ÜCRET İADESİ KARARI VERDİ

Davacı tarafından otelde yapılan rezervasyona ilişkin konaklama tarihinde odaların hazır olmadığını, odalarda hijyen koşullarına uyulmadığını ve bu durumun fotoğraflar ile tespit edildiğini belirterek sözleşme bedelinin iadesi talebinde bulunulmuştur.

Davacı tüketicinin, davacı şirketten iki günlük konaklama hizmeti satın aldığını, söz konusu otele arkadaşı ile gittiklerinde odalarının hazır olmadığı gerekçesi ile otele geç giriş yaptıklarını, hijyen koşullarına uyulmadığını, otel odasının toz içerisinde olduğu ve lavabo kısmında yer alan klozetin suyunun devamlı aktığını belirterek tatilinden beklediği karşılığı alamadığını, davacı şirkete ödediği hizmet bedelinin tarafına ödenmesini talep ettiği, Küçükçekmece İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı tüketicinin talebini kabul ederek davalıya yapılan kısmi ödeme haricinde geriye kalan hizmet bedelinin davalıya ödenmesine yönelik karar verdiği anlaşılmıştır.

6502 sayılı yasanın 13 ve 14. Maddesinde ayıplı hizmet ile ilgili hükümler yer almaktadır.

Ayıplı hizmet, sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması veya taraflarca kararlaştırılmış olan objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan hizmettir.

Hizmet sağlayıcısı tarafından bildirilen, internet portalında veya reklam ve ilanlarında yer alan özellikleri taşımayan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler ayıplıdır.

Sağlayıcı, hizmeti sözleşmeye uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür.

Dolayısıyla tüketicinin şirkete iki günlük konaklama bedelini ödediği, ancak tatilinden beklediği faydayı sağlayamadığı, şirketin yönlendirmesi ve rezervasyonu üzerine konaklama yapılacak otele gittiğinde hijyen kurallarına riayet edilmediği ve otel odasında teknik sorunlar yaşandığı, tüketicinin ödediği fiyata dahil olan ürünlerin otelde bulunmadığı gerekçe gösterilerek tüketicinin taleplerinin karşılanamadığı, tüketicinin herşey dahil ödeme yaptığı halde ortalama bir tüketicinin tatilden beklediği faydanın şirket tarafından tüketiciye sunulmadığı anlaşılarak şirkete yapılan ödemenin iadesine ilişkin kararın yerinde olduğu kabul edilerek Bakırköy Tüketici Mahkemesi tarafından onanmıştır.