MENÜYÜ KAPAT
BLOG
GÜNEL HUKUK &
DANIŞMANLIK
HİZMETLERİMİZ
• Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması

• Tapu tesis, iptal, tescil davaları açılması ve takibi

• İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi

• İntifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi

• Yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri

• Ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri

• Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler

• Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu

• Ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması
GAYRİMENKUL HUKUKU
Boşanma ve Diğer Medeni Hukuk Davaları
İş
Hukuku
Gayrimenkul
Hukuku
Kişisel Verilerin
Korunması
Ceza
Hukuku