MENÜYÜ KAPAT
BLOG
GÜNEL HUKUK &
DANIŞMANLIK
HİZMETLERİMİZ
• İhbar, kıdem tazminatı ve işe iade davaları açılması ve takibi

• Mobing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi

• Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması

• İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması

• İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık yapılması

• Güncel mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması

• Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların takibi

• Çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları

• Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi halleri
İŞ HUKUKU
Boşanma ve Diğer Medeni Hukuk Davaları
İş
Hukuku
Gayrimenkul
Hukuku
Kişisel Verilerin
Korunması
Ceza
Hukuku